Nieuwbouwprojecten

nieuwbouw-sneekSneek en water vormen een onafscheidelijke eenheid. Aan de zuidkant van Sneek, ligt Duinterpen Duurzaam, een woonwijk die aan alle maatstaven van modern, maar vooral riant, wonen voldoet. De wijk is ruim van opzet, met veel groen en waterpartijen die gezamenlijk voor een parkachtige sfeer zorgen. Duinterpen is als “buiten” wonen, maar dan vlakbij het centrum van een stad. Een fijne omgeving voor kinderen om in op te groeien. Kenmerkend voor modern wonen is ook de diversiteit aan woningtypen, waardoor Duinterpen voor elk wat wils te bieden heeft. In de wijk zelf is een klein winkelcentrum met supermarkt, kapsalon en enkele andere winkelvoorzieningen. Basisschool- en sportvoorzieningen zijn aanwezig in de naastgelegen wijk Tinga, te bereiken via een fietstunnel onder de Lemmerweg. Het gemeentelijke beleid is gericht op het realiseren van een basisschool in de woonwijk.

In het uitbreidingsplan ” Duinterpen IIII” heeft Kees Kat van Kat Architecten In opdracht van BAM Woningbouw B.V 30 betaalbare woningen ontworpen voor twee locaties aan Dagpauwoog.

Bouwbedrijf Bootsma uit Tirns bouwt aan de Dagpauwoog 4 twee onder ייn kapwoningen met garage en 1 vrijstaande woning met garage.De woningen worden volgens het onderhoudsarme Plannon Bouwsysteem gebouwd en zijn gesitueerd op ruime kavels met de achtertuin gelegen op het westen.

Start verkoop 2e fase woningen 30 juni!

Het bruisende Ijlsterkade Boschplein

Binnenkort is er volop woongenot in de groene oase rondom de oude watertoren. Er wordt een prachtige wandelroute aangelegd langs de Geeuw, geflankeerd door stijlvolle architectuur. Het plan IJlsterkade Boschplein, wordt een bruisende omgeving met alle benodigde voorzieningen. En dat allemaal op loopafstand van de historische binnenstad van Sneek en nabij uitvalswegen. De vernieuwde poort naar het centrum vanaf de Lemmerweg krijgt allure en een zeer eigen
karakter.

Wie kiest voor IJlsterkade – Boschplein, kiest voor een charmante en stijlvolle woon- en werkomgeving. Maar ook voor reisgemak, want dit stadsdeel is goed bereikbaar vanaf de Stadsrondweg Zuid en de Lemmerweg. De toekomstige bewoners wonen niet aan de rand, maar in het hart van Sneek.

Dit omvangrijke project wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Derks Stedenbouw, projectontwikkelaar BAM Vastgoed en Inbo Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten.

Een levendige sfeer door variatie
Het herstructureringsplan voor de wijk Tuindorp, waarbij bijna 350 oude huurwoningen worden afgebroken en worden vervangen door 280 nieuwe huur- en koopwoningen, vordert gestaag. Langzaam maar zeker worden de contouren van Nij Túndoarp zichtbaar. Een open transparante wijk met veel ruimte voor groen en water.

Het totale herstucturingsproject Nij Túndoarp is naar verwachting in 2007 klaar, de komende twee jaar zullen nog drie woontorens aan de Graaf Adolfstraat opgeleverd worden met in totaal 54 appartementen. Op de hoek van de J.W. Frisostraat en de Amaliastraat komt het Havengebouw met uitzicht over de binnenhaven. De ene vleugel van het Havengebouw gaat plaats bieden aan bewoners van Stichting Philadelphia Zorg Friesland,in de andere vleugel worden royale appartementen gerealiseerd. Aan de Anna Paulownastraat komt een nog een rijtje woningen en aan de Woudvaart een vrijstaande woning.

Genieten en u thuis voelen in De Oudvaart!

Wonen in Sneek, met het comfort van nu en het oog op de toekomst.
Dat kan in de nieuwe, bijzondere woonwijk De Oudvaart.
In 2004 is gestart met de bouw van deze nieuwe wijk aan de noordoostelijke rand van de stad.
In belangrijke mate hebben de landschappelijke kwaliteiten en de omliggende bebouwing uitgangspunt gevormd voor het ontwerp van woonwijk Oudvaart. De cultuurhistorische identiteit is de drager van het ontwerp en vertaalt de bijzondere kenmerken in een eigentijdse en passende vormgeving. Wonen en natuur gaan er hand in hand. U krijgt er de ruimte om te wonen op mooie kavels, tussen de bomen, in het groen en aan het water. Met De Oudvaart zet de gemeente Sneek in op bijzondere woonmogelijkheden. Daarmee wordt De Oudvaart een visitekaartje van Sneek. Een wijk, ruim en modern van opzet, die een origineel karakter krijgt. Een wijk waarin het heerlijk wonen is, op nog geen 10 minuten fietsen van het centrum van Sneek met z’n vele bezienswaardigheden en gevarieerd voorzieningenaanbod.

De nieuwe wijk De Oudvaart ligt in een waterrijk gebied aan de oostzijde van Sneek, grenzend aan de Stadsrondweg Oost, de Grienedyk en de Oudvaart. Dit water staat via Jachthavenkanaal en Houkesloot in open verbinding met het Sneekermeer, één van de bekendste meren van Friesland. Het Sneekermeer is in de zomer een verzamelplaats voor vele watersportactiviteiten, met als hoogtepunt in augustus de Sneekweek. Natuur en water zullen in deze Sneker nieuwbouwwijk een belangrijke rol spelen. Het water van de Oudvaart maakt deel uit van de Middelseeroute. Door openstelling van deze vaarverbinding kunnen boten met een maximale hoogte van 2,50m en een diepgang van 1,30m gebruik maken van een vrije doorvaart vanaf Sneek via de Houkesloot en de Zwette naar Leeuwarden en vice versa. Via deze route kunnen nu de Friese meren bereikt worden en dat betekent dat watersporters, die van Sneek naar Leeuwarden willen varen, geen gebruik meer hoeven te maken van het drukke Prinses Margriet kanaal.

(foto D. van der Meer)

Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Milieu BügelHajema uit Leeuwarden ontwierp voor de wijk vijf ‘woonsferen’: wonen in de natuur, wonen in de dijk, wonen aan de haven, wonen aan de opvaart en wonen met uitzicht. Vooral de eerste, wonen in de natuur, is een concept dat Sneek nog niet kent. In totaal zullen ongeveer 240 koopwoningen in de nieuwe wijk worden gerealiseerd.

Post navigation